Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Projekty Evropské unie


Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je aktivní v oblasti projektové činnosti. Naše studenty a učitele zapojujeme do projektů Erasmus+, ve kterém patříme k úspěšným žadatelům. Do roku 2018 jsme již realizovali 5 projektů. Mimo projekty Erasmus+ jsme aktivní i v oblasti operačních programů, které vyhlašuje Evropská unie (realizovali jsme projekty v rámci OPVK), modernizuje dílny odborného výcviku a zapojili jsme se do projektu Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠ a Gymnázia Staré Město.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město