Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Projekty

Střední odborná škola a Gymnázium se pravidelně zapojuje do projektů vyhlašovaných jak MŠMT, EU, Zlínským krajem a dalšími institucemi. V oblasti získávání projektů jsme velmi aktivní a úspěšní. V současné době je naše škola zapojena do projektu Erasmus, ve kterém máme 8 partnerských školy z 8 států (Německo, Lotyšsko, Francie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Turecko a Bulharsko). Pravidelně jsou podpořeny naše projekty Zlínským krajem, zejména v oblasti EVVO, prevence sociálněpatologických jevů apod. 

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město