Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Certilingua

Jsme jediní v ČR!

První školou, která se projektu CertiLingua účastní za Českou republiku, je Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68 603 Staré Město. Tato škola podepsala přístupové memorandum v Berlíně dne 11.4. 2011.

CertiLingua  je evropskou cenu kvality. Excelenční cena CertiLingua se uděluje za jazykové, evropské a mezinárodní kompetence a je doplňujícím certifikátem k národnímu maturitnímu vysvědčení. Dokumentuje schopnost žáka nebo žákyně, že je obzvláště způsobilý kromě ve svém rodném nebo prvním jazyce mezinárodně jednat ve dvou a případně více dalších jazycích Informace o této ceně je zahrnuta i ve zprávě o provádění akčního plánu „Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti“ Komise evropských společenství ze dne 29.5. 2007 v Bruselu. Certilingua je dle této zprávy chápána jako „doplněk k závěrečným osvědčením, který označuje úroveň mnohojazyčných, evropských a mezinárodních kompetencí, kterých student dosáhl v nejméně dvou cizích jazycích. Školy, jež udělují osvědčení Certilingua, nabízejí nejméně jeden předmět vyučovaný prostřednictvím CLIL a usilují o rozvoj mezikulturních kompetencí studentů prostřednictvím práce na evropských a mezinárodních projektech. Jejím cílem je zvýšit transparentnost jazykových a mezikulturních dovedností, které studenti získali, prostřednictvím osvědčení o kvalitě kompetencí, jež je uznáváno v různých zemích.“ Zajímavostí iniciativy Certilingua je skutečnost, že vychází z přeshraniční spolupráce mezi německými a nizozemskými školami a postupně se rozšiřuje do dalších zemí. V roce 2007, kdy se do ní přihlásily vedle Německa a Nizozemska i Francie, Finsko a Rakousko, pak byla uznána Evropskou komisí ve výše uvedené zprávě. V současné době jsou do projektu zapojeny tyto státy: Německo, Nizozemsko, Francie, Finsko, Rakousko, Polsko, Itálie, celkem asi 80 pilotních škol.

Podmínky, které musí splňovat studenti pro získání ceny CertiLingua: 

 • znalost prvního cizího jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost druhého cizího jazyka na úrovni B1 SERR,
 • absolvování 70 šedesáti minutových hodin výuky některého předmětu v cizím jazyce během posledních dvou let studia nebo 140 šedesáti minutových hodin v posledních čtyřech letech studia, 
 • ​účast na evropských příp. mezinárodních projektech.

Podmínky, které musí splňovat školy pro získání akreditace udělovat cenu CertiLingua:

 • poskytovat výuku alespoň jednoho předmětu v cizím jazyce,
 • vyučovat alespoň dva cizí jazyky,
 • mít ve svém kurikulu předměty s interkulturním obsahem.

MŠMT kontroluje kvalitu výuky na jednotlivých školách a následně pak akredituje školu k vydávání ocenění CertiLingua na dobu tří let. 

Výhoda tohoto projektu pro školy a jejich studenty:

 • zvýšení motivace pro studium cizích jazyků,
 • nabídka výměnných pobytů,
 • účast na evropských, příp. mezinárodních projektech,
 • aktivní užívání jazyka a spojení s praxí (sponzoři ceny CertiLingua jsou podniky z výrobní sféry, např. Siemens),
 • finanční nenáročnost,
 • podpora Evropské komise.

Koordinátorky projektu za MŠMT:

PaeDr. Dagmar Švermová: dagmar.svermova@msmt.cz
PhDr. Marie Černíková: marie.cernikova@msmt.cz

Jakub Staufčík je prvním držitelem certifikátu Certilingua v České republice!

Poté co ráno 20.6. 2013 proběhlo malé setkání se zástupci regionálních médií, byl studentovi gymnázia ve Starém Městě Jakubovi Staufčíkovi včera v Praze na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předán certifikát CertiLingua. Jakub certifikát obdržel od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana PhDr. Jindřicha Fryče. V rozhovoru s Jakubem, ředitelem SOŠ a Gymnázia Staré Město panem Mgr. Bedřichem Chromkem, garantkou projektu pro ČR paní PhDr. Marií Černíkovou a Mgr. Pavlem Turčinem ocenil pan Dr. Fryč snahu studenta rozvíjet své znalosti v cizích jazycích. Zajímala jej zahraniční odborná praxe, kterou Jakub absolvoval v rámci projektu díky partnerskému gymnáziu Michael Ende v německém Tönisvorstu. Pana náměstka zaujalo, že Jakub se rozhodl studovat na MU v Brně obor geoinformatika a popřál mu hodně úspěchu nejen ve studiu ale také v osobním životě. Zástupcům školy závěrem poděkoval, že škola rozvíjí jazykové aktivity studentů formou zahraniční spolupráce a ocenil, že SOŠ a Gymnázium je první školou v ČR, která vstoupila a aktivně pokračuje v jazykovém projektu CertiLingua.

Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město