Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k přijímacímu řízení

Den otevřených dveří

Naše škola pořádá pro zájemce o studium a jejich rodiče den otevřených dveří v pátek 23. listopadu 2018 v době od 13 do 18 hodin. Na dnu otevřených dveří si můžete prohlédnout školu ve Starém Městě (Velehradská 1527) i odloučené pracoviště v Uherském Hradišti (Revoluční 747), zatančí vám školní folklorní soubor a chystáme pro vás další překvapení. 


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Zájemci o studium v maturitních oborech mohou absolvovat přípravný kurz z českého jazyka a matematiky. Proč se ke kurzu přihlásit? V každém kalendářním roce hrají přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí a pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme intenzivní přípravný kurz, který je placený. Každý z předmětů (český jazyk a matematika) bude vyučován v bloku 10 hodin. Cena přípravného kurzu činí 500 Kč (za jeden předmět). Přihlašovat se do přípravných kurzů můžete na emailu info@sosgsm.cz, kam zašlete vyplněnou přihlášku. Kurzy budou probíhat ve středu v době od 15.30 do 17.00 hodin a začínáme ve středu 23. ledna 2019.
Ke stažení


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město