Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Domov mládeže

Naše škola má k dispozici dva domovy mládeže. První je umístěn ve Starém Městě v areálu školy a druhý se nachází v areálu odloučeného pracoviště v Uherském Hradišti.

Domov mládeže ve Starém Městě

Umístění žáků a studentů v domově mládeže 

Při umisťování žáka nebo studenta do DM se přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. O umístění žáka nebo studenta do DM se rozhodne na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Elektronicky můžete přihlášku vyplnit a zaslat na adresu domova mládeže již v průběhu měsíců únor-červen., po rozhodnutí o přijetí ke studiu na střední škole. Písemné vyrozumění o umístění nebo neumístění do DM bude doručeno v měsíci červenci.

Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie. Ubytování je poskytováno žákům škol ze Starého Města, Uherského Hradiště a Kunovic. Třílůžkové pokoje jsou vybaveny novým nábytkem a postupně se prostředí vylepšuje. Na jednotlivých patrech je společné sociální zařízení, klubovny a kuchyňky.

Měsíční poplatek za ubytování činí 1200,-Kč
Cena za celodenní stravu činí  92,- Kč (z toho cena jednotlivých jídel je: snídaně 28,-Kč, obědy 33,-Kč a večeře 31,-Kč).

Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově DM /přízemí/. Ubytovaný zaplatí před zahájením ubytování zálohu na stravování a ubytování ve výši 3500,- Kč, která slouží k nákupu surovin a pokrytí nákladů na vodu, elektřinu a plyn za první měsíc pobytu. Tato záloha bude použita k vyúčtování posledního měsíce ubytování. Bližší informace najdete ve Vnitřním řádu DM – bod e) platební podmínky a v Provozním řádu – IV. Režim stravování.

Domov mládeže disponuje internetovým připojením, ubytovaní žáci mají možnost internetového připojení WIFI za poplatek 50,- Kč měsíčně formou prodeje kódů. Ubytovaní žáci mohou využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, posilovnu, klubovnu, fotbalové hřiště a prostory parku v areálu školy. Provoz DM je zajištěn od neděle od 17.00 hodin do pátku 17.00 hodin.

Kontakt

Vedoucí domova mládeže
Mgr. Vlasta Žáková
Slavomírova 1522, 686 03 Staré Město                                         
Pevná linka: 572 420 229                                             
Služební mobil: 730 815 009
Mobil: 736 445 479
email: zakova@sosgsm.cz

Vychovatelé DM ve Starém Městě
Mgr. Jan Bobčík,  bobcik.jan@sosgsm.cz
Ing. Josef Peterka,  peterka@sosgsm.cz                                           
Mgr. Hyánek František,  hyanek@sosgsm.cz 
Simona Svobodová,  svobodova.simona@sosgsm.cz
​Mgr. Menšíková Jana,  
Telefonní kontak na vychovatele: 730 815 009

Noční služba
Vladimír Rezek, služební mobil: 730 815 009


Ke stažení


Domov mládeže v Uherském Hradišti

Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie. Třílůžkové pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, na jednotlivých poschodích je společné sociální zařízení a kuchyňky. Měsíční poplatek za ubytování činí 1200,-Kč, cena za celodenní stravu činí  92,- Kč (z toho cena jednotlivých jídel je: snídaně 28,-Kč, obědy 33,-Kč a večeře 31,-Kč). Ubytovaný zaplatí před zahájením ubytování zálohu na stravování a ubytování ve výši 3500,- Kč, která slouží k nákupu surovin a pokrytí nákladů na vodu, elektřinu a plyn za první měsíc pobytu. Tato záloha bude použita k vyúčtování posledního měsíce ubytování. Bližší informace najdete ve Vnitřním řádu DM – bod e) platební podmínky a v Provozním řádu – IV. Režim stravování. Ubytovaní žáci mohou využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, posilovnu, klubovnu, tenisové kurty, fotbalové hřiště a prostory zahrady v areálu DM. Při DM fungují sportovní kroužky (volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis, badminton, aerobik, tenis, kalanetika, posilovna, překážková dráha, plavání, turistický kroužek, pétanque), vzdělávací kroužky (český jazyk, počítačový kroužek) a další kroužky (aranžování, keramika, ruční práce, hudebně poslechový kroužek nebo modelářský kroužek). Na DM se pravidelně pořádají besedy s cestopisnou tematikou, zajímavými osobnostmi a besedy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Ubytování žáci se pravidelně účastní sportovních turnajů, atletických nebo plaveckých závodů.

Kontakt

vedoucí vychovatelka DM v Uherském Hradišti
Bc.Lenka Haláčová, telefon: 730 591 369; email: halacova.lenka@sosgsm.cz
email DM v Uherském Hradišti: domovmladezeUH@sosgsm.cz  
Adresa: Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště

Vychovatelé DM v Uherském Hradišti
Bc.Spáčilová Anna, spacilova.anna@sosgsm.cz
Bc. Zajíčková Klára, zajickova.klara@sosgsm.cz
Mgr. Jančářová Jitka, jancarova.jitka@sosgsm.cz
Matysík Petr, matysik.petr@sosgsm.cz
Telefonní kontakt na vychovate: 731 196 014

Noční služba
Peterková Renata, telefon: 731 196 014.Ke stažení


Domov mládeže ve Starém Městě

Domov mládeže v Uherském Hradišti

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město