Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

DM Uherské Hradiště

Umístění žáků a studentů v domově mládeže 

Pro přijetí žáka/-yně nebo studenta/-ky do domova mládeže se přihlíží k vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k sociální situaci a zdravotnímu stavu. O umístění žáka/-yně nebo studenta/-ky do DM se rozhodne na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka/-yně, zletilým žákem/-yní nebo studentem/-kou.  Elektronicky můžete přihlášku vyplnit a zaslat již po rozhodnutí o přijetí ke studiu na střední škole v období měsíců únor až červen. Písemné vyrozumění o umístění nebo neumístění do DM bude doručeno v měsíci červnu.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v převážně třílůžkových prakticky vybavených pokojích rozdělených do několika oddělení. Každé oddělení je vybaveno sociálním zařízením, umývárnou, vybavenou kuchyňkou, studovnou a společenskou místností s TV. Celý objekt je pokryt signálem Wifi (za poplatek 60,-Kč/měsíc/zařízení).

Stravování
Stravování je zajištěno v jídelně budovy DM. Ubytovaný zaplatí před zahájením ubytování zálohu na stravování a ubytování ve výši 3500,- Kč na účet číslo 6037179099/5500 s variabilním symbolem, který mu bude sdělen při přijetí do DM.

Ceny
Měsíční poplatek za ubytování činí 1400,-Kč.
Cena za celodenní stravu je 113,- Kč (z toho cena jednotlivých jídel je: snídaně 35,-Kč, obědy 40,-Kč a večeře 38,-Kč).

Provozní doba DM
Provoz DM je zajištěn v období školního roku mimo státem uznaných svátků a prázdnin vždy od 17 hodin v den, který předchází prvnímu pracovnímu dni (většinou neděle) do 16 hodin posledního pracovního dne před dnem pracovního klidu (většinou pátek).


Kontakty

Zástupkyně ředitele
Bc.Lenka Haláčová, telefon: 730 591 369; email: halacova.lenka@sosgsm.cz

Domov mládeže Uherské Hradiště
Email: domovmladezeuh@sosgsm.cz
Adresa: Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště

Vychovatelé

KONTAKT VYCHOVATELÉ -  mobil: 731 196 014

              Bc. Spáčilová Anna     spacilova.anna@sosgsm.cz

              Mgr.Jančářová Jitka    jancarova.jitka@sosgsm.cz

              Mgr. Peterková Klára   peterkova@sosgsm.cz

              Bc. Jurásková Taťána  juraskova@sosgsm.cz

              Matysík Petr                matysik.petr@sosgsm.cz


Telefonní kontakt na vychovatele: 731 196 014

Noční služba
Sedláček Michal, telefon: 731 196 014

Odkaz na online přihlášku: 

UH https://forms.gle/GvQHUqCmESMYRheS7
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město