Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

DM Uherské Hradiště

Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie. Třílůžkové pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, na jednotlivých poschodích je společné sociální zařízení a kuchyňky. Měsíční poplatek za ubytování činí 1200,-Kč, cena za celodenní stravu činí  92,- Kč (z toho cena jednotlivých jídel je: snídaně 28,-Kč, obědy 33,-Kč a večeře 31,-Kč). Ubytovaný zaplatí před zahájením ubytování zálohu na stravování a ubytování ve výši 3500,- Kč, která slouží k nákupu surovin a pokrytí nákladů na vodu, elektřinu a plyn za první měsíc pobytu. Tato záloha bude použita k vyúčtování posledního měsíce ubytování. Bližší informace najdete ve Vnitřním řádu DM – bod e) platební podmínky a v Provozním řádu – IV. Režim stravování. Ubytovaní žáci mohou využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, posilovnu, klubovnu, tenisové kurty, fotbalové hřiště a prostory zahrady v areálu DM. Při DM fungují sportovní kroužky (volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis, badminton, aerobik, tenis, kalanetika, posilovna, překážková dráha, plavání, turistický kroužek, pétanque), vzdělávací kroužky (český jazyk, počítačový kroužek) a další kroužky (aranžování, keramika, ruční práce, hudebně poslechový kroužek nebo modelářský kroužek). Na DM se pravidelně pořádají besedy s cestopisnou tematikou, zajímavými osobnostmi a besedy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Ubytování žáci se pravidelně účastní sportovních turnajů, atletických nebo plaveckých závodů.

Kontakt

vedoucí vychovatelka DM v Uherském Hradišti
Bc.Lenka Haláčová, telefon: 730 591 369; email: halacova.lenka@sosgsm.cz
email DM v Uherském Hradišti: domovmladezeUH@sosgsm.cz  
Adresa: Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště

Vychovatelé DM v Uherském Hradišti
Bc.Spáčilová Anna, spacilova.anna@sosgsm.cz
Bc. Zajíčková Klára, zajickova.klara@sosgsm.cz
Mgr. Jančářová Jitka, jancarova.jitka@sosgsm.cz
Matysík Petr, matysik.petr@sosgsm.cz
Telefonní kontakt na vychovate: 731 196 014

Noční služba
Sedláček Michal, telefon: 731 196 014.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město