Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Projekty Zlínského kraje


Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město se aktivně zapojuje do projektů vyhlášených Zlínským krajem. Nejčastěji žádáme o dotaci v podprogramu na podporu environmentálních aktivit, kde patříme k úspěšným žadatelům. Díky podpoře Zlínského kraje jsme mohli vydat učebnice meteorologie, hydrologie a geografie pro ekology, vytvořit výukové materiály pro výuku praxe, realizovali jsme terénní výuku v přírodních biotopech Zlínského kraje. Ve školním roce 2015/2016 se nám podařilo vybudovat přírodní učebnu, která se stala centrem formálního i neformálního vzdělávání.

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město