Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Terénní výuka v přírodních biotopech

Hlavním cílem projektu s názvem Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje PF04-10/096 (Podprogram "podpora ekologických aktivit v kraji") bylo vytvoření výukových materiálů pro terénní výuku zaměřenou na přírodní biotopy Zlínského kraje. Tyto výukové materiály budou sloužit nejen studentům Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, ale budou nabídnuty i ostatním středním a základním školám v regionu. V rámci projektu byly výukové materiály pilotovány jak na žácích naší školy, tak na žácích oslovených základních škol.

První exkurze se účastnila třída 7.D ze Základní školy Staré Město a druhé exkurze se účastnily sedmé třídy ze Základní školy Polešovice. Publikace "Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje" je zde volně ke stažení. Projekt byl spolufinancován Zlínským kraje v rámci podprogramu "Podpora ekologických aktivit ve Zlínském kraji".

Mgr. Soňa Patočková© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město