Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Využití moderních technologií při výuce EVVO


Cílem projektu "Využití moderních technologií při výuce EVVO" je motivovat učitele i žáky používáním moderních technologií k vyššímu zájmu o environmentální problematiku. V současné době jsme moderními technologiemi obklopeni; téměř každý z učitelů a žáků vlastní mobilní telefon nebo tablet. Naším cílem je, aby učitelé i žáci využili tato dostupná zařízení k environmentálním aktivitám. Proto jsme uspořádali seminář pro učitele ZŠ a SŠ Zlínského kraje, na kterém jsme ukázali možnosti využití mobilních telefonů či tabletů v různých environmentálně zaměřených aktivitách (využití GPS při geocachingu, využití mobilního telefonu jako hlasovacího zařízení, využití videokamery, fotoaparátu pro záznam trasy či měření atd.). V rámci semináře jsme představili i výukové materiály s radami a tipy na využití moderních technologií při výuce. 

Na semináře navazalovl ENVIFEST, festival krátkých filmů s environmentální tematikou pro žáky ZŠ. Týmy ze škol Zlínského kraje natočily krátké filmy (o maximální delce 5 minut) na libovolné environmentální téma. Všechny informace o ENVIFESTu najdete zde.

Vítězná videa najdete níže na stránce. Všem účastníkům ENVIFESTu děkujeme za zaslaná videa.


Projekt byl spolufinancován Zlínským kraje z Programu Podpora ekologických aktivit v kraji RP04-17/024.Slavnostní předávání cen


1. místo: Konference PLW 2140

2. místo: Země

3. místo

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město