Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠG Staré Město


Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město realizuje v rámci výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I projekt: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠG Staré Město, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006709. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit. V rámci těchto témat škola realizuje následující aktivity:

  • koordinátor školy a zaměstnavatele,
  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 a 16 hodin,
  • stáže pedagogů u zaměstnavatelů,
  • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ,
  • CLIL ve výuce,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město