Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji (CZ.1.07/1.1.00/44.0010) je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací (zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.

V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou (v souladu se ŠVP partnerských SŠ a s nimi spolupracujících ZŠ) realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol. Na projektu bude spolupracovat 16 středních škol - center přírodovědného a technického vzdělávání, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je jednou z nich. Další informace o projektu naleznete zde.Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město