Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Centrum pro podporu přírodních a technických věd

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město se stala partnerem projektu „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ (CZ.1.07/2.3.00/45.0015), který získala Univerzita Tomáše Bati z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní oblasti 2.3. (Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji). Projekt se realizuje od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2015. Na jeho řešení se spolupodílí celkem pět fakult UTB ve Zlíně, přičemž hlavní řešitel je z Fakulty humanitních studií. Dalšími partnery projektu jsou Střední průmyslová škola – Centrum odborné přípravy Zlín, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, a Základní škola Zlín, tř. Svobody 868.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro dlouhodobou a komplexní podporu, propagaci a popularizaci přírodovědného a technického bádání, včetně předávání a šíření vědeckých a výzkumných zkušeností ve Zlínském kraji. Jeho pojetí vychází z koncepce badatelského vyučování, které si klade za cíl propagovat vědu a výzkum mezi dětmi a mládeží. Pro splnění tohoto cíle bude založeno centrum pro podporu přírodovědných a technických oborů v podobě Technické a přírodovědné laboratoře pro děti a mládež Zlínského kraje. Pedagogičtí pracovníci SOŠG Staré Město budou působit na pozici konzultantů laboratoře, kde budou společně s odborníky z akademické sféry vytvářet optimální systém poradenství v daném oboru.

Tato instituce se zaměří jak na rozvoj lidských zdrojů, věnujících se výuce a popularizaci přírodovědných a technických oborů, tak na vytvoření nové metodologie jejich výuky s cílem optimalizovat propagaci daných oborů. Laboratoř se bude rovněž věnovat poradenství v oblasti popularizace a propagace vědy a výzkumu a vytvoření systému pro dlouhodobou koordinaci popularizačních akcí pro přírodovědné a technické obory. V rámci projektu budou pořádány tematické workshopy pro pedagogické pracovníky SŠ. Zároveň vzniknou metodické příručky a didaktické pomůcky v tištěné a elektronické podobě. Pro studenty – zájemce o VaV bude vytvořen systém opakujících se volnočasových aktivit zaměřených na popularizaci vědy a výzkumu: např. badatelské výpravy, roadshow či junior projekty aj.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město