Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Modernizace dílen odborného výcvikuStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu projekt Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Cílem projektu je vybudovat kvalitní a atraktivní zázemí pro výuku odborného výcviku odpovídající současným požadavkům regionálních zaměstnavatelů a moderním trendům ve strojírenství.

V rámci projektu budou opraveny podlahy v dílnách odborného výcviku a proběhne modernizace strojového parku spočívající v nákupu nových strojů:

  • 8 ks konvenčních soustruhů,
  • 4 ks CNC soustružnických obráběcích center,
  • 8 ks konvenčních frézek,
  • 4 ks CNC frézovacích obráběcích center,
  • příslušenství k obráběcím strojům.

Výsledkem projektu bude modernizovaná dílna odborného výcviku na odloučeném pracovišti žadatele, adresa Revoluční 747, Uherské Hradiště.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město