Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠG Staré Město II

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město realizuje v rámci výzvy č. 02_18_065 – Šablony II projekt: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠG Staré Město II, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016277. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. V rámci těchto témat škola realizuje následující aktivity:

 • koordinátor školy a zaměstnavatele,
 • školní kariérový poradce,
 • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a DM,
 • stáže pedagogů u zaměstnavatelů,
 • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ,
 • využití ICT ve vzdělávání, 
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
 • projektový den ve škole a v DM,
 • projektový den mimo školu,
 • komunitně osvětová setkání,
 • klub pro žáky DM.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město