Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Memories keep us together

Od září 2017 do června 2019 bude Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město zapojena do evropského projektu Erasmus+ s názvem „Memories will keep us together“. V rámci toho projektu se Mgr. Soňa Patočková a Mgr. Silvie Palčíková zúčastnily ve dnech 18. – 20. října 2017 tzv. Transnational project meeting ve španělském městě Mataró – společně s vyučujícími a projektovými manažery z ostatních partnerských zemí – Španělska, Itálie, Lotyšska, Litvy a Polska. Během třídenního mítinku v partnerské škole Institut Thos I Codina všichni zúčastnění řešili pravidla projektu, pravidla mobilit, termíny mobilit, finance, webové stránky projektu, Twinspace a další faktory důležité pro úspěšný průběh celého projektu. Součásti výjezdu bylo i vřelé přijetí zástupci města Mataró na tamní radnici a krátká prohlídka tohoto města vzdáleného asi 30 km od Barcelony.

Základními znaky tohoto projektu, jehož koordinátorskou školou je výše zmíněný Thos I Codina ve španělském Mataró, jsou hodnoty, které by si měli dnešní teenageři začít uvědomovat. Mezi ně patří například pomoc seniorům, úcta k našim předkům, jejich tradicím a zvykům, tolerance k jiným národů a další. V rámci těchto hodnot budou studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město plnit různé úkoly (ať už je to návštěva domova pro seniory nebo spolupráce s prarodiči při tvorbě rodokmenu nebo vaření starých receptů) a ty budou následně prezentovat na výjezdech do jiných zemí a budou si tak připomínat staré zvyky a hodnoty, které tudíž nevymizí, ale naopak se mladým lidem připomenou zábavným a přirozeným způsobem. A co víc, studenti budou při mobilitách v zahraničí ubytovaní v rodinách a díky tomu si procvičí a zlepší své znalosti anglického jazyka a poznají tamní kulturu, životní styl, způsob stravovaní a hodnoty rodin v jiných zemích. Při mobilitě v České republice naši studenti také ubytují své kamarády ve své rodině.

Během celého trvání projektu budou vybraní studenti školy pilně spolupracovat se svými rodiči a prarodiči, aby se dověděli více o svých předcích a jejich zvycích a také se svými učiteli, kteří jim pomohou splnit všechny úkoly, aby mohli co nejlépe prezentovat svoji školu v zahraničí. První mobilita se bude konat už v listopadu tohoto roku v lotyšské Rize, téma tohoto výjezdu zní „Na talíři ze Španělska do Lotyšska“ a tři studenti druhého ročníku oboru Agropodnikání zde představí staré recepty svých babiček - v praxi s využitím vlastní surovin. Mobility se zúčastní s pedagogickým doprovodem – Mgr. Soňou Patočkovou a Mgr. Benediktem Chybíkem. Účastníci dalších mobilit, jejich pedagogický doprovod a úkoly, které budou studenti plnit, budou stanoveny vždy po skončení předchozí mobility. Poslední se bude konat opět ve Španělsku v červnu 2019, kde proběhne zároveň zhodnocení a ukončení celého projektu. Věříme, že projekt „Memories will keep us together“ bude pro Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město hodnotný a přínosný nejen po studijní a odborné stránce, ale i po té lidské.


Mobilita č. 1
Mataró (Španělsko)
Instituto Thos i Codina

18. - 20. říjen 2017
Transnational project meeting
Účastníci: Mgr. Soňa Patočková, Mgr. Silva Chybíková (učitelé)
Popis mobility
Proběhlo představení týmu řediteli koordinátorské školy a prohlídka naší koordinátorské školy včetně jejího představení. Také jsme se přestavili my, jako jednotlivé školy, přestavili jsme místo a oblast, ve které žijeme a obory, které se na škole vyučují. Poté následovalo tvoření kalendáře mobility, kdy jsme se domlouvali na termínech jednotlivých mobilit. Po domluvení termínu jsme začali připravovat program jednotlivých mobilit
 (šlo zejména o podrobné vysvětlení cíle každé mobility a aktivity, která je v projektu popsána). O každé aktivitě jsme společně diskutovali, probírali nápady a vybírali ty nejlepší. V odpoledních hodinách jsme se věnovali platformě Etwinning a Twinspace. Španělská škola pro nás nachystala malý workshop, na kterém nám vysvětlovala to, co máme mít v Etwiningu a v prostředí Twinspace. Diskutovali jsem o finálních produktech (výstupech z projektu), délce videí, podobě vzhledu např. receptů atd. Začali jsme s registrací studentů do prostředí Twinspace. A v závěru dne jsme se bavili i o diseminaci. Také jsme se dohodli, že každý ze států navrhne logo projektu a my pak pomocí internetového hlasování vybereme vítěze.


Mobilita č. 2
Riga (Litva)
Agenskalna Valsts gimnazija

27. listopadu - 1. prosince 2017
short-term exchanges of groups of pupils
Účastníci: Mgr. Soňa Patočková, Mgr. Benedikt Chybík (učitelé), Ivan Fábry, Robert Čapák, Šimon Ilenčík (studenti)
1. den: představení koordinátorů projektu a účastníků mobility učitelům a ředitelce Agenskalna Valsts gimnazija, oficiální přivítání ve školním auditoriu, kde jednotliví účastníci (studenti) představili své školy a místo, kde se škola nachází. Pak jsme si prohlédli školu, studenti lotyšského gymnázia nás provedli. Odpoledne jsme diskutovali a dalších aktivitách, které nás čekají v mezidobí do další mobility, kontrolovali jsme, zda máme všechny aktivity splněny atd. Studenti mezitím měli v místnosti 111 seznamovací aktivity.
2. den: účastnili jsme se školního vánočního trhu ve škole (je to velká akce, na které studenti prodávají své výrobky - každému výrobku musí udělat reklamu, vymyslet logo, obal atd.). Poté jsme si prohlédli Rigu a místní knihovnu. Celou prohlídku organizovali studenti a učitelé lotyšského gymnázia. Večer se studenti připravovali na vaření.
3. den: jeli jsme do nejstarší pekárny v Laci, studenti a učitelé pekli chléb, zdobili sladkosti, které nám pekárna pak upekla a darovala. Odpoledne každý ze států připravoval recept klasického jídla. Studenti vařili, pak představili své produkty v ANJ a pak jsme společně degustovali.
4. den: hlavní aktivitou byla návštěva Muzea výtvarného umění, kde studenti diskutovali starými krajinami a portréty, zachycující život v Lotyšsku. Dopoledne studenti měli teambuildingové aktivity (bowling, bruslení atd.)
5. den: studenti strávili čas v rodinách, kde se připravovali na obrovskou ceremonii (Ring Event - obdoba našeho stužkovacího večírku), která se odehrává pro studenty a jejich rodiče. Tato aktivita začala v odpoledních hodinách.


Mobilita č. 3
Wolow (Polsko)
Zespol Szkol Spolecnych w Wolowie

18. - 20. říjen 2017
short-term exchanges of groups of pupils
Účastníci: Mgr. Soňa Patočková, Mgr. K. Motúzová (učitelé), Erika Růžičková, Jan Omelka, Tomáš Budek (studenti)
Popis mobility:
1. den: představení škol, oficiální přivítání a odjezd do Osvětimi (každá skupina měla svého průvodce). Mezi polskými učiteli byli i ti, jejichž příbuzní byli v Osvětimi
2. den: přijetí na radnici a práce na "Family Tree", každý student si přinesl fotografie a ty zpracovával do podoby stromu života
3. den: práce na stromu života, odpoledne představení našich filmů pro studenty univerzity 3. věku, povídání se studenty/seniory
4. den: Wroclav, lov trpaslíků, Family Tree
5. den: tvorba Kalendáře vzpomínek (jeden z výstupů projektu). Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město