Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠG Staré Město III

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město realizuje v rámci výzvy č. 02_22_003 – Šablony III projekt: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy SOŠG Staré Město III, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003740. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu: 1.7.2023 – 31. 8. 2025.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. V rámci těchto témat škola realizuje následující aktivity:

  • školní asistent SŠ,
  • školní kariérový poradce,
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ,
  • školní psycholog SŠ,
  • inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město