Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výběrová řízení

V sekci výběrová řízení najdete aktuální výběrová řízení. V tuto chvíli SOŠG Staré Město vypisuje v rámci projektu Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku, reg. čCZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760 spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – modernizace dílen odborného výcviku - CNC centrum“ a „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – modernizace dílen odborného výcviku - konvenční soustruh a frézka".

Nově také SOŠG Staré Město vypisuje v rámci projektu Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku, reg. čCZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760 spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – modernizace dílen odborného výcviku - litá podlaha“. 
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město