Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Nákup PC v rámci účelové podpory

SOŠ a Gymnázium Staré Město vyhlašuje výběrové řízení na akci "Nákup PC v rámci účelové podpory Zlínského kraje ". Zájemci doručí nabídky na sekretariát sídla zadavatele SOŠ a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68603 Staré Město (kontaktní osoba je Mgr. Soňa Patočková, telefon: 735 746 554). Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele. Více viz přiložené soubory.


Dotaz 1:
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu ohledně Vašeho výběrového řízení s názvem Nákup PC v rámci účelové podpory. V zadávací dokumentaci mimo jiné uvádíte požadavek na SW vybavení takto: Předinstalovaný operační systém plně kompatibilní s vlastnostmi Windows 10 Home 64 bit. Předpokládáme tedy, že požadujete nový, nepoužitý operační systém Windows (kde použití jiného operačního systému by znamenalo další náklady na související softwarové aplikace a školení uživatelů) v české lokalizaci a v nejaktuálnější verzi, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná
Odpověď: Ano, požadujeme nový, nepoužitý operační systém Windows.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město