Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výběrové řízení

SOŠG Staré Město vypisuje v rámci projektu Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku, reg. čCZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760 spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – modernizace dílen odborného výcviku - konvenční soustruh a frézka"© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město