Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výběrové řízení "Spojovací krček"

SOŠG Staré Město vypisuje výběrově řízen. Název zakázky: SOŠ a Gymnázium Staré Město - spojovací krček. Předmětem veřejné zakázky je stavba spojovacího krčku mezi stávajícími budovami. © Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město