Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Nákup nábytku pro DM

SOŠ a Gymnázium Staré Město vyhlašuje výběrové řízení na akci "Nákup nábytku na vybavení pokojů Domova mládeže Uherské Hradiště". Lhůta pro předložení nabídky je stanovena do 8. června 2018 do 9 hodin. 

Zájemci doručí nabídky na sekretariát sídla zadavatele SOŠ a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68603 Staré Město (kontaktní osoba je paní Marie Malušková, telefon: 572 420 211). Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele. Více viz přiložený soubor.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město