Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Nákup PC - počítačová učebna

SOŠ a Gymnázium Staré Město vyhlašuje výběrové řízení na akci "Nákup PC - počítačová učebna ". Zájemci doručí nabídky na sekretariát sídla zadavatele SOŠ a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68603 Staré Město. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele. Více viz přiložené soubory.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město