Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Sanace střechy DM UH

SOŠG Staré Město vypisuje v rámci projektu Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - sanace střechy budovy Domova mládeže“ veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice SM/25/05/18 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona. 

Celou veřejnou zakázku najdete v příloze.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město