Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Truhlář

Truhlář

Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář
Název ŠVP: Truhlář
​Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012


Charakteristika přípravy v oboru
Žáci se naučí zhotovovat v požadované kvalitě výrobky individuální a sériové truhlářské výroby, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby, ovládat a používat tradiční postupy truhlářské výroby, tj. vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení pro daný technologický postup výroby, provádět seřízení a běžnou údržbu nástrojů i strojního vybavení, provádět opravy či repliky slohového nábytku, vykonávat odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí, provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: praktické činnosti, fyzika, chemie.


Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva. Uplatní se jako truhláři podniků a firem zabývajících se výrobou nábytku a zařízení, dřevěných konstrukcí, ve výrobě lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, při opravách a renovaci výrobků ze dřeva, mohou se také uplatnit v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech skupiny zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů.


Co tě čeká?


Naši studenti jsou úspěšní!

Byli jsme na SUSO 2015

Marek Konečný a Jakub Lysoněk se účasnili soutěže stavebních řemesel v Ostravě. V silné konkurenci se neztratili; a i když se neumístili na postupové pozici tak dokázali, že umí vyrobit výrobek podle zadané dokumentace a v požadované kvalitě. 

Fotogalerie

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město