Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Naši studenti bojovali o titul "Machr roku 2018"

vytvořeno: 17.9.2018, před 1 rokem v rubrice Aktuality

Ve středu 12. 9. 2018 jsme se vydali do Prahy, kde se o den později konala soutěž řemesel Machři roku 2018. Jednalo se o celorepublikovou soutěž, které se z naší školy zúčastnili žáci  oboru strojní mechanik Patrik Pomkla a Michal Uřičář a také oboru truhlář Petr Jahoda a Vojta Skalník.

Soutěž se konala na Letenské pláni, kde byla pro soutěžící připravena soutěžní plocha a také doprovodný program. Konkurence byla opravdu velká, z celé České Republiky přijelo v oboru truhlář soutěžit dvacet sedm a v oboru strojní mechanik osmnáct týmů. Truhláři měli za úkol zhotovit zásuvku na ozuby a strojařské zadání znělo vyrobit rám a do něj vložit různé geometrické tvary podle výkresu. Naši žáci rozhodně nezklamali a své práce se jim podařily a dokončili je podle zadání a ve stanoveném čase. Při slavnostním vyhlášení, které přišlo na řadu v 17 hodin, jsme tak byli plni očekávání, že bychom se mohli umístit mezi třemi nejlepšími, které vyhlašoval starosta městské části Praha 7. Nakonec jméno naší školy nezaznělo, ale i tak patří našim žákům velký dík za statečný boj a snahu. Rozhodně nezklamali a nabrali další zkušenosti ve svých oborech, které se jim v budoucnu můžou hodit. 

Miroslav Umlauf
učitel odborného výcviku


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město