Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Nabízíme vám

Pro veřejnost pořádáme následující kurzy

  • Kurzy odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
  • Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
  • Autoškola – kurz k získání řidičského oprávnění pro skupiny T, B a C​
Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město