Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost stanovenou zákonem č. 85/2004 Sb. a podmínky pro získání státních příspěvků a dotací z EU. Kurz je absolvován úspěšným vykonáním písemné teoretické zkoušky a obhájením absolventského projektu před komisí. Absolventi získávají Osvědčení a tím splňují základní kvalifikační požadavky stanovené směrnicí Ministerstva zemědělství.

Termín: Kurz se zahajuje každý rok v polovině října a končí začátkem dubna (ověřte si, že kurz se naplnil u Ing. Borkové na emailu borkova@sosgsm.cz)

Rozsah: 300 hodin (včetně konzultací a praxe)

Kurzovné: 12 000 Kč

Předměty rámcového učebního plánu:
pěstování rostlin, chov zvířat, zemědělská technika, ekonomika, informační technologie, zemědělské právo, zásady bezpečnosti práce, ekologické hospodaření, zpracování projektu, praxe

Forma ukončení: Závěrečný test a obhajoba absolventského projektu, který uchazeč zpracovává z toho, čímž se zabývá v rámci svého hospodaření.

Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku nejpozději do začátku října.
Kurz proběhne při účasti min 10 osob. 

Kontaktní osoba:
Ing. Ivo Studénka

Adresa pro elektronické přihlášky:
studenka@sosgsm.cz​

Adresa pro písemné přihlášky:
Ing. Ivo Studénka
SOŠ a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Telefon:
572 420 207, 572 420 211

KE STAŽENÍ

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město