Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

vytvořeno: 12.4.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga představil ve středu 10. března 2021 na tiskovém brífinku úpravy maturitních zkoušek a přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání se bude konat formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky a jejích aplikací ve dvou termínech. 

V řádném termínu: 

  • 1. termín: pondělí 3. května 2021 
  • 2. termín: úterý 4. května 2021 

V náhradním termínu: 

  • 1. termín: středa 2. června 2021 
  • 2. termín: čtvrtek 3. června 2021


Důležité upozornění pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ)

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje:
​Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Znění celého mimořádného opatření najdete zde.

Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek.


Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem. Rozhodnutím ředitele školy se nekoná jednotná přijímací zkouška v oboru vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání a oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (více zde)

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021 (v náhradním termínu pak nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021). Toto datum platí jak pro maturitní, tak pro učební obory. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků (tj. 2., resp. 3., resp. 4 června 2021). V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30 června 2021).

V případě dotazů volejte Mgr. Soňu Patočkovou (​​735 746 554).Informace k jednotné přijímací zkoušce (JPZ)

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. února 2021 dochází i pro letošní školní rok k navýšení času pro konání didaktických testů (o 10 minut u českého jazyka a literatury a o 15 minut u matematiky) Písemný test z českého jazyka a literatury tak trvá 70 minut, test z matematiky pak 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.


Další informace k přijímacím zkouškám zde.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město