Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 zveřejníme v lednu 2023.

Den otevřených dveří

Naše škola pořádá pro zájemce o studium a jejich rodiče den otevřených dveří v pátek 25. listopadu 2022 v době od 13 do 18 hodin a v sobotu 26. listopadu 2022 v době od 8 do 12 hodin. Na dnu otevřených dveří si můžete prohlédnout školu ve Starém Městě (Velehradská 1527) i odloučené pracoviště v Uherském Hradišti (Revoluční 747).


A které obory u nás můžete studovat?
Jestliže váš zájem směřuje humanitním nebo přírodovědným směrem a chcete-li studovat na vysoké škole, zvolte si maturitní obor gymnázium. Naše škola podporuje sportovce, a proto vám nabízíme maturitní obor sportovní management. Můžete u nás studovat také maturitní obor agropodnikání se zaměřením na precizní zemědělství. Jsme první školou v republice tohoto zaměření s vybavenou učebnou pro výuku precizního zemědělství. Technické vzdělání s maturitou můžete získat v maturitních oborech mechanik seřizovač a stavebnictví. Kvalitní znalosti a profesní dovednosti získáte v učebních oborech mechanik opravář motorových vozidelobráběč kovůstrojní mechanik a truhlář.


Nevíte, který obor si vybrat?
Podívejte se na unikátní projekt mezi naší školou a regionálními firmami. Projekt "Budoucnost4U" ukazuje žákům základních škol výhody studia strojírenských oborů. Naše škola úzce spolupracuje s firmou KOVOVÝROBA HOFFMANN s.r.o., kde naši studenti absolvují praxi a někteří z nich se pak stanou jejími zaměstnanci. Jestliže vás zajímá projekt "Budoucnost4U", pak se podívejte na webové stránky projektu.


UPOZORN​ĚNÍ! PŘÍPRAVNÉ KURZY JSOU PLNĚ OBSAZENY. 

U nás se připravíte na přijímací zkoušky!
Zájemci o studium v maturitních oborech mohou absolvovat přípravný kurz z českého jazyka a matematiky. Proč se ke kurzu přihlásit? V každém kalendářním roce hrají přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí a pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme intenzivní přípravný kurz, který je placený. Každý z předmětů (český jazyk a matematika) bude vyučován v bloku 10 hodin. Přihlašovat se do přípravných kurzů můžete na emailu info@sosgsm.cz, kam zašlete vyplněnou přihlášku. Kurzy budou probíhat ve středu v době od 15.30 do 17.00 hodin a začínáme ve středu 18. ledna 2023. Přihlášku najdete v dolní části stránky.


Chcete vědět aktuální informace? Sledujte nás na školním facebooku! 

Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2023/2024

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Gymnázium (79-41-K/41)
  • Ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management (63-41-M/01)
  • Stavebnictví (36-47-M/01)
  • Agropodnikání se zaměřením na precizní zemědělství (41-41-M/01)
  • Mechanik seřizovač (23-45-L/01)

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)
  • Truhlář (33-56-H/01)
  • Obráběč kovů (23-56-H/01)
  • Strojní mechanik (23-51-H/01)


V případě dotazů volejte Mgr. Soňu Patočkovou (​​735 746 554).

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město