Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k přijímacímu řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení najdete zde: https://www.sosgsm.cz/vysledky-3-kola-prijimaciho-rizeni-1687777364Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení spolu s dalšími informacemi najdete zde: https://www.sosgsm.cz/vysledky-2-kola-prijimaciho-rizeni-1684915705Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Informace k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na naši školu najdete zde: https://www.sosgsm.cz/vyhlaseni-2-kola-prijimaciho-rizeni-1683639492

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

U oborů vzdělání bez maturitní zkoušky (učební obory) ředitel školy zveřejní hodnocení dne 22. dubna 2023. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory.

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci „Přijímací řízení“ a v písemné podobě na veřejně přístupném místě ve škole. Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna 2023, ředitel školy potom následně zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem.

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.
Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2023/2024

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Gymnázium (79-41-K/41)
  • Ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management (63-41-M/01)
  • Stavebnictví (36-47-M/01)
  • Agropodnikání se zaměřením na precizní zemědělství (41-41-M/01)
  • Mechanik seřizovač (23-45-L/01)

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)
  • Truhlář (33-56-H/01)
  • Obráběč kovů (23-56-H/01)
  • Strojní mechanik (23-51-H/01)


V případě dotazů volejte Mgr. Soňu Patočkovou (​​735 746 554).© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město