Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky

vytvořeno: 8.3.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky v oboru vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání a oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Na základě opatření obecné povahy č.j.: MSMT-43073/2020-3, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, a v souladu s kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení oborů Agropodnikání a Mechanik seřizovač rozhodl ředitel Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město takto:

Z důvodu nižšího počtu přihlášek do oboru vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání a oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač v rámci 1. kola přijímacího řízení, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů, se jednotná přijímací zkouška nekoná.

Do oboru vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání a oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač budou přijati všichni přihlášení uchazeči.


Ve Starém Městě dne 5. března 2021

Mgr. Bedřich Chromek v. r.
ředitel školy© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město