Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Pořádáme odborné kurzy

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

datum akce 23.2.2016, před 7 roky | vytvořeno: 14.1.2016, před 8 roky v rubrice Akce pro veřejnost

SOŠ a Gymnázium Staré Město je držitelem pověření Ministerstva zemědělství pro konání odborných kurzů a školení k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. Více informací o kurzech najdete zde.


Termín: 23. února 2016
Rozsah: 8 hodin
​Poplatek: 500 Kč

Náplň kurzu

  • Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I. stupně
  • Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení II. stupně
  • Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení III. stupně

Poplatek může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo bezhotovostně po zaslání fakturačních údajů. Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku. Kurz proběhne při účasti min 12 osob.

Termín: 23. a 24. února 2016
Rozsah: 15 hodin
​Poplatek: 700 Kč

Náplň kurzu

  • Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně
  • Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně

Poplatek může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo bezhotovostně po zaslání fakturačních údajů. Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku. Kurz proběhne při účasti min 12 osob.


Adresa pro elektronické přihlášky
borkova@sosgsm.cz

Adresa pro písemné přihlášky
Ing. Růžena Borková
SOŠ a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město
Telefon: 572 420 218
Mobil: 731 401 828© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město