Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Připravujeme odborné kurzy

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

vytvořeno: 15.10.2016, před 7 roky v rubrice Aktuality

SOŠ a Gymnázium Staré Město je držitelem pověření Ministerstva zemědělství pro konání odborných kurzů a školení k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. Více informací o kurzech najdete zde.


Termín: 9. listopadu 2016
Rozsah: 8 hodin
​Poplatek: 500 Kč

Náplň kurzu

  • Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I. stupně
  • Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení II. stupně
  • Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení III. stupně

Poplatek může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo bezhotovostně po zaslání fakturačních údajů. Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku. Kurz proběhne při účasti min 12 osob.

Termín: 9. a 10. listopadu 2016
Rozsah: 15 hodin
​Poplatek: 700 Kč

Náplň kurzu

  • Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně
  • Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně

Poplatek může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo bezhotovostně po zaslání fakturačních údajů. Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku. Kurz proběhne při účasti min 12 osob.


Adresa pro elektronické přihlášky
borkova@sosgsm.cz

​Adresa pro písemné přihlášky
Ing. Růžena Borková
SOŠ a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Telefon: 572 420 218
Mobil: 731 401 828


Zájemci o vykonání písemné zkoušky u ÚKZÚZ zašlete vyplněnou žádost do 4. listopadu 2016 Ing. Zuzaně Vaňkové na: ​​zuzana.vankova@ukzuz.cz, případně kontaktujte telefonicky: +420 724 247 352.


KE STAŽENÍ

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město