Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

vytvořeno: 30.11.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

U nás se připravíte na přijímací zkoušky!


Zájemci o studium v maturitních oborech mohou absolvovat přípravný kurz z českého jazyka a matematiky. Proč se ke kurzu přihlásit? V každém kalendářním roce hrají přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí a pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme intenzivní přípravný kurz, který je placený. Každý z předmětů (český jazyk a matematika) bude vyučován v bloku 10 hodin. 

Přihlašovat se do přípravných kurzů můžete na emailu info@sosgsm.cz, kam zašlete vyplněnou přihlášku. Kurzy budou probíhat ve středu v době od 15.30 do 17.00 hodin a začínáme ve středu 20. ledna 2021. Pokud epidemiologická situace neumožní výuku za osobní přítomnosti žáků ve škole, budou všechny kurzy probíhat distančně (výuková videa od učitelů kombinovaná s on-line hodinami, ve kterých budou řešeny dotazy žáků). S výukou přípravných kurzů máme dlouholeté zkušenosti, proto se distanční výuky kurzů nebojíme. 

Aktualizace
V tuto chvíli tušíme, že kurzy budou probíhat online způsobem. Každý přihlášený student dostane přístup ke Google Classroom, v jehož prostředí nalezne jak materiály pro přípravu k přijímacím zkouškám, tak také přístup na online hodiny, které budou realizovány vždy ve středu od 15.30 do 17.00. Součástí budou také výuková videa z jazyka českého a matematiky. V případě, že to epidemiologická situace dovolí, přejdeme na klasickou výuku přípravných kurzů přímo ve škole. Nicméně přihlášeným účastníkům zůstane přístup do Google Classroom do doby konání JPZ. 

V tuto chvíli víme, že se na naši školu určitě bude konat jednotná přijímací zkouška na obor Gymnázium. U všech oborů kritéria přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 31. ledna 2021. 


V případě otázek můžete kontaktovat Mgr. Soňu Patočkovou, zástupkyni ředitele školy (telefon: 735 746 554).
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město