Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

datum akce 21.1.2018, před 6 roky | vytvořeno: 25.11.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu maturitních oborů SŠ, nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

V každém kalendářním roce hrají přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí. Pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu   na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme intenzivní přípravný kurz.

Intenzivní kurz je placený. Nabízí přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Každý z předmětů bude vyučován v bloku 10 vyučovacích hodin, a to ve středu od 15:30 hod. do 17:00 hod. Zahajujeme 24. ledna 2018. Cena kurzu je 500,- Kč za každý předmět. Platba proběhne při 1. hodině v hotovosti.

Do kurzů je nutno se přihlásit na emailu info@sosgsm.cz, a to nejpozději do  22. ledna 2018. Pokud žák nastoupí 1. září 2018 na naši školu, bude mu polovina zaplacené částky vrácena!


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město