Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Pořádáme ENVIfest

Festival filmů s environmentální tematikou pro žáky ZŠ

vytvořeno: 28.2.2018, před 6 roky v rubrice Akce pro veřejnost


Rádi bychom vám představili festival krátkých filmů s ekologickou tematikou vytvořených žáky ZŠ Zlínského kraje. ENVIfest je zaměřen na prezentaci filmů s problematikou životního prostředí. Prezentovány mohou být filmy přírodovědné, společeskovědní, ale i filmy technického, ekonomického či edukativního zaměření. Filmy musí být výsledkem žákovského natáčení, nikoliv pouze sestřihem kopií filmů jiných autorů.

Uzávěrka pro zaslání filmů je 15. května 2018 a slavnostní vyhlášení ENVIfestových Oskarů proběhne 18. května 2018 (místo a čas konání slavnostního vyhlášení vám včas oznámíme). Vítězové obdrží hodnotné věcné ceny vhodné třeba pro youtubering (outdoorové kamery, stabilizátory, stativy atd.).

Kritéria hodnocení
U soutěžních filmů bude soutěžní porota hodnotit přínos filmu pro životní prostředí, vtáhnutí do děje a technické zpracování filmu. Soutěžící soutěží o ceny  v kategoriích nejlepší žákovský film (jednotlivec), nejlepší týmová práce, zvláštní ocenění poroty, divácký vítěz a absolutní vítěz. Cena čeká také na tvůrce nejlepšího plakátu k filmu.

Téma a zpracování filmu
ENVIfest chce podpořit kreativitu žáků a jejich zájem o životní prostředí, a proto mohou zaslat žáci film hraný, naučný, animovaný, kreslený atd.

Harmonogram ENVIfestu
2. květen 2018: uzávěrka pro zaslání filmů a plakátů do soutěže
10. květen 2018: slavnostní vyhlášení vítězů festivalu

Podmínky účasti v soutěži
1. Žák nebo žáci musí být žáky ZŠ na území Zlínského kraje
2. Žák nebo žáci zašlou poštou do 2. května vyplněnou přihlášku do soutěže, souhlas se zveřejněním osobních údajů a DVD nosič s filmem na adresu: SOŠ a Gymnázium Staré Město, ENVIFEST, Mgr. Soňa Patočková, Velehradská 1527, 68603 Staré Město. 

Kontaktní osoba ENVIfestu
Mgr. Soňa Patočková
SOŠ a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68603 Staré Město
telefon: 606 389 593; email: patockova@sosgsm.cz


Soutěž pořádá SOŠ a Gymnázium Staré Město s finanční podporou Zlínského kraje. © Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město