Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Název ŠVP: Mechanik opravář motorových vozidel
​Platnost ŠVP: od 1. 9. 2019


Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel. Naučí se nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel: motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, podvozků, na základní úrovni i elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel. K tomu žáci získají dovednosti montážních prací, ale také znalosti jednotlivých součástí vozidel, principy jejich fungování a obvyklé závady, práci s diagnostickými přístroji. V dílnách si žáci osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a seznámí se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Žáci budou také připravováni k získání řidičského oprávnění skupiny C. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: praktické činnosti, fyzika.


Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci připravení především seřizovat, ošetřovat, opravovat a zkoušet motorová vozidla; mohou tedy pracovat jako automechanici v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. Mohou se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel. Absolventi se mohou uplatnit také jako řidiči nákladních vozidel. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem, zejména v oborech zaměřených na automobily, v oborech strojírenského zaměření, případně v oboru orientovaném na podnikání.


Co tě čeká?
Jsme úspěšní!

Naši automechanici mají bronz!

V krajském kole soutěže Automechanik junior obsadil náš tým ve složení Marek Ondra a Tomáš Novák nádhernou bronzovou příčku. Kluci se neztratili ani v individuální soutěži, kde obsadil 5. (Marek Ondra) a 6. místo (Tomáš Novák).

Fotogalerie


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město