Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Maturitní zkouška podzim 2016

vytvořeno: 3.6.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality


Dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. žák podává přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období nejpozději do 25. června 2016. Formulář přihlášky naleznete zde nebo jej poskytne zástupkyně ředitele školy Ing. Růžena Borková.

  • Náhradní zkoušku konají žáci, kteří byli v jarním termínu ředitelem řádně omluveni.
  • Žáci, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v jarním termínu, se v podzimním zkušebním období přihlásí k řádnému termínu.
  • Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce nelze změnit předmět, opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky koná žák z těch předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.
  • V případě, že se zkouška skládá z více částí, žák opakuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně.
  • Z každé zkoušky lze konat nejvýše dvě opravné zkoušky.
  • Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.
  • Z nepovinných zkoušek se opravná zkouška nevykonává.
  • Koná-li žák ústní zkoušku z českého jazyka, může pro podzimní termín odevzdat nový vlastní seznam literárních děl řediteli školy do 30. června 2016.

Nejpozději do 1. července 2016 obdrží žáci elektronicky na svůj E-mail výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Protokol o předání výpisu k maturitní zkoušce musí žák vytisknout, podepsat a odeslat na adresu školy poštou nebo osobně podepsat u zástupkyně ředitele školy do 8. července 2016.


Ing. Růžena Borková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město