Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je završením studia na střední škole. Proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Skládá se ze dvou částí – části společné (státní) a části profilové (školní). Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.


MATURITNÍ ZKOUŠKA PODZIM 2018

Dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. žák podává přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období nejpozději do 25. června 2018. Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách školy nebo jej poskytne zástupkyně ředitele školy Ing. Růžena Borková.

  • Náhradní zkoušku konají žáci, kteří byli v jarním termínu ředitelem řádně omluveni.
  • Žáci, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v jarním termínu, se v podzimním zkušebním období přihlásí k řádnému termínu.
  • Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce nelze změnit předmět, opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky koná žák z těch předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.
  • V případě, že se zkouška skládá z více částí, žák opakuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně.
  • Z každé zkoušky lze konat nejvýše dvě opravné zkoušky.
  • Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.
  • Z nepovinných zkoušek se opravná zkouška nevykonává.
  • Koná-li žák ústní zkoušku z českého jazyka, může pro podzimní termín odevzdat nový vlastní seznam literárních děl řediteli školy do 30. června 2018.
  • Ústní zkoušky společné a profilové části se uskuteční 11. září 2018.

Ing. Růžena BorkováTÉMATA ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2018


​TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – podzimní zkušební období 2018

Žákům byla zaslána pozvánka k písemným zkouškám. Součástí pozvánky je Autentizační kód VPŽ, pomocí něhož lze od pondělí 20. srpna udělit na Výsledkovém portálu žáka (www.vpz.cermat.cz) souhlas se zasíláním informačních a výsledkových dokumentů k MZ.


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město