Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace pro studenty 4. ročníků

Zítra proběhne seznámení žáků s podmínkami konání písemných zkoušek SČMZ!

vytvořeno: 27.4.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 proběhne seznámení žáků s podmínkami konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky:

 • třída 4.M v 8:15, učebna M11
 • třídy 4.G, 4.H v 10:00, aula
 • třídy 4.AB, 4.E, 4.S v 11:00, aula

Informace o maturitních zkouškách najdete zde. Jmenné seznamy žáků v učebnách pro společnou část maturitní zkoušky jsou zde.


PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DOPORUČENÍ PRO STUDENTY

 • Přijďte včas! V učebně buďte přítomni nejpozději 15 minut před vlastním zahájením zkoušky. Nechte si raději časovou rezervu. Pozdní příchod nejen zdržuje a ruší ostatní, ale může být důvodem nepřipuštění ke zkoušce.
 • Nezapomeňte si vzít průkaz totožnosti opatřený fotografií, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez průkazu totožnosti Vás zadavatel nemusí ke zkoušce připustit.
 • Před zkouškou si „odskočte“. Odchod na toaletu během zkoušky je sice možný, ale návrat zpět už ne. Před odchodem odevzdáte zadání i záznamový arch, a co jste nestihli do té doby, to už prostě nestihnete. V tomto směru není česká maturitní zkouška žádnou výjimkou.
 • Pokud Vás zadavatel vyzve k odložení Vašich tašek a batohů a Vy zároveň odkládáte i mobil, vypněte jej. Zabrání se tak rušení zkoušky, zejména při poslechovém subtestu.
 • Zadavatel Vám před zahájením zkoušky sdělí potřebné instrukce a informace. Zadavatel má povinnost Vás za narušení řádného průběhu zkoušky vyloučit. V takovém případě se Vám zkouška nebo dílčí část zkoušky nehodnotí a automaticky ztrácíte jeden pokus.
 • Používejte pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či nesamostatná práce (napovídání, opisování, využívání „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky vedoucí k vyloučení žáka ze zkoušky.
 • Používejte černě nebo modře píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně, a vezměte si s sebou raději ještě náhradní. Zásadně nedoporučujeme psát „čínou“, fixem, plnicím či „gumovacím“ perem. Bude-li Váš písemný projev nezřetelný, přerušovaný či jakkoli rozmazaný, doplatíte na to jenom Vy. To platí nejen u písemných prací, ale i při vyplňování didaktických testů.
 • Řiďte se pokyny zadavatele zkoušky v učebně a pokyny uvedenými v testovém sešitě. Přední strana testového sešitu obsahuje důležité informace k příslušné písemné zkoušce a informuje Vás i o správném způsobu zápisu odpovědí.


POVOLENÉ POMŮCKY

 • Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek a vpisků); psací a rýsovací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko); kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a prav algebraických výrazů.
 • Český jazyk a literatura: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu.
 • Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny. Při písemné práci můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu. Slovník můžete použít i při ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje povaha třetí části pracovního listu, může škola při této dílčí zkoušce stanovit další povolené pomůcky.

Pamatujte, že v povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky. Záložky či zvýraznění některých pasáží je však povoleno. V souladu s maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. stanovuje Centrum povolené pomůcky ke společné části maturitní zkoušky v souladu s katalogem požadavků. Pravomoc povolit, či zakázat žákovi použití konkrétní pomůcky má zadavatel, kontrolou je pak v rámci odpovědnosti za organizaci zkoušky ve škole pověřen ředitel školy. Pokud chcete předejít komplikacím a nedorozuměním nebo případnému odebrání přinesených pomůcek, je vhodné ověřit si přípustnost pomůcek s dostatečným předstihem u ředitele školy.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají pak, vyjma výše uvedených pomůcek, možnost využít tzv. kompenzační pomůcky, které uvede školské poradenské zařízení do jejich posudku.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město