Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Chemie objektivem

Vyhlášení 11. ročníku fotografické soutěže s chemickou tematikou.

vytvořeno: 11.1.2022, před 2 roky v rubrice Aktuality

Téma: KARBOXYLOVÉ KYSELINY - výskyt, použití

Věkové kategorie:
1. kategorie – žáci základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
2. kategorie – žáci středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Pravidla soutěže:
Autor může přihlásit do soutěže nejvýše 2 vlastní fotografie ve formátu JPG. Fotografie zasílejte elektronickou formou společně s elektronickou kopií/fotokopií vyplněné přihlášky včetně podpisů na adresu chemie.objektivem@sosgsm.cz do 28. února 2022

Každý soutěžní snímek musí být doplněn názvem snímku a chemickým komentářem dle zadání v přihlášce. Soutěžící odesláním přihlášky souhlasí s pravidly soutěže a s dalším zveřejňováním fotografií vyhlašovatelem a potvrzuje, že snímky zaslané do soutěže neporušují práva a zákony platné v České republice.

Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které soutěžící zaslal v předcházejících ročnících.

Vyhodnocení: 
Odborná komise bodově zhodnotí námět, zpracování, název snímku a chemický komentář dle pokynů v přihlášce. V každé kategorii budou vybrány tři vítězné fotografie, případně budou udělena čestná uznání. Rozhodnutí poroty je konečné.

Vyhlášení výsledků proběhne do 31. března 2022 a výherci budou pořadatelem kontaktováni. Výsledky zveřejníme na www.sosgsm.cz. Nejlepší snímky budou vystaveny na výstavě v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje a vítězům budou na vernisáži této výstavy předány ceny.

Soutěžící 1. kategorie – žáci základních škol získají 3 body v přijímacím řízení ke studiu do 1. ročníku školního roku 2021/2022 všech oborů naší školy dle Kritérií přijímacího řízení, splní-li pravidla soutěže.

Kontakty:
Ing. Růžena Borková
​tel.: 572 420 218, 735 746 555
Email: chemie.objektivem@sosgsm.cz​

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město