Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Známe výsledky zkoušky FCE nanečisto

A máme mezi sebou angličtináře úrovně C1!

vytvořeno: 6.1.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Již před Vánocemi dostali naši žáci výsledky mock testu FCE a určitě nebyli zklamáni. Ze 32 žáků, kteří zkoušku skládali jich 27 obstálo.  Za zmínku stojí 9 žáků, kteří dosáhli přes 80 %, což odpovídá dokonce úrovni C1! Mezi naše nejlepší angličtináře, s výsledkem přesahujícím 85 %, patří Vendy Zálešáková z 4.G,  Michael Blaha z 3.G, Martin Slunečka z 4.H a Zuzka Bachanová ze 2.H.

Výsledky naprosto předčily očekávání a doufáme, že většina úspěšných studentů se pokusí o složení zkoušky v jarním termínu. Všem žákům, kteří se zúčastnili a uspěli, moc blahopřeji jménem vedení naší školy a sekce ANJ.

Mgr. Roman Chovanec


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město