Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Známe výsledky zkoušky FCE a CAE nanečisto!

vytvořeno: 6.4.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

Naši studenti se v minulém týdnu dozvěděli výsledky svých mock testů FCE a CAE a určitě nebyli zklamáni. Letos zkoušky probíhaly 19. března v online prostředí.

23 žáků skládalo zkoušku FCE (B2) a 17 z nich bych zkouškou snadno prošlo. Nejlepšího výsledku dosáhly žákyně Simona Strnadelová ze 3.G a Klára Čevelová ze 4.G.  Obě žákyně se mohou pyšnit výsledkem přes 80 % což odpovídá dokonce úrovni C1! Moc blahopřejeme!

Skvělého výsledku dosáhli rovněž následující žáci: Tereza Králíková (3.G) a Adam Mičo (3.S) (oba s výsledkem  80 %), Tereza Jančíková (3.H) a Michael Sztepun (4.M) (oba s výsledkem 78 %). Great job!

Letos se poprvé naši studenti přihlásili i na zkoušky CAE (jazyková úroveň C1). Zájem projevili 4 žáci a 3 z nich by zkouškou bez sebemenších problémů prošli. Velká gratulace patří Zuzaně Bachanové (3.H,  77 %), Michaelu Blahovi (4.G, 74 %) a Martinu Húskovi (4.G, 68 %). Hats off!

Výsledky naprosto předčily očekávání a doufáme, že většina úspěšných studentů se brzy pokusí o složení certifikátu. Všem studentům, kteří se zapojili a zkoušky konali, patří obrovské díky. Jsme moc rádi, že i v této nelehké době na sobě pracujete a snažíte se posunout dál. Vašeho zájmu a práce si vážíme!

Na podzim 2021 plánujeme další zkoušky nanečisto a doufáme, že se zapojí ještě více studentů.

Za sekci anglického jazyka

Mgr. Roman Chovanec


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město