Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Změna organizace školního roku

pro odloučené pracoviště v Uherském Hradišti

vytvořeno: 7.9.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Vážení rodiče a studenti,

MŠMT nám vyšlo vstříc v naší nelehké situaci a dovolilo nám podle § 24 odst. 3 školského zákona, resp. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. změnit organizaci školního roku pro odloučené pracoviště v Uherském Hradišti. Tím se výuka na odloučeném pracovišti v Uherském Hradišti nekoná v době od 7. do 11. září 2020 a žáci odloučeného pracoviště v Uherském Hradišti tak nenavštěvují tento týden školu. Výuka ve Starém Městě probíhá podle aktuálního rozvrhu.

Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město