Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Život za zdí - rozdělený Berlín

vytvořeno: 11.12.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

V úterý 3. prosince 2019 se uskutečnilo projektové vyučování pro žáky 2. ročníku gymnázia, jehož cílem byla prezentace informací o poválečné situaci v Německu a rozděleném Berlíně. Akce proběhla v prostorách polyfunkčního sálu na náměstí Velké Moravy. Projekt byl rozčleněn do jednotlivých bloků, v nichž se účastníci systematicky seznámili s časovou posloupností dějinných událostí po druhé světové válce, jejich souvislostmi a důsledky.

V první části programu se žáci zaměřili na sestavení časové osy. Přiřazováním dat k fotograficky zdokumentovaným událostem a následný komentář jednotlivých historických milníků byl dobrým startem pro další aktivity. Tou následnou byla posterová sekce, při níž se účastníci seznámili s osudy lidí, kteří se rozhodli k útěku přes Berlínskou zeď.  Analýza textů popisujících okolnosti útěků, výpovědí svědků či samotných aktérů a obrazová dokumentace událostí, posloužily jako podklad pro tvorbu posterů a jejich následnou prezentaci. Z této interaktivní části projektu vzešly materiály, které názorně dokreslily životní dramata lidí, kteří byli okolnostmi donuceni k útěku a posloužily jako pomůcka pro pochopení historického kontextu útěků. Postery byly následně rozděleny do dvou kategorií: Nezdařené útěky a útěky se šťastným koncem. Žáci tak měli možnost seznámit se jak s tragickými osudy lidí, kteří při útěku přes Berlínskou zeď či jinou hranici rozdělující východní a západní Německo, zahynuli, tak také s těmi, jimž se podařilo zeď překonat.

K Berlínu neodmyslitelně patří i jeho památky a významné budovy, které se v jeho centru nacházejí. Informace o základních a nejdůležitějších památkách tohoto města byly hlavní náplní další části projektu. Účastníci získali informace nejen o památkách tzv. starého Berlína, ale rovněž o jeho novodobé výstavbě a místech, která by si při návštěvě tohoto skvostného města neměl žádný návštěvník nechat ujít.

Závěr projektového vyučování patřil projekci filmu Der Tunnel, který velmi poutavým způsobem zachycuje a dokumentuje okolnosti z období stavby Berlínské zdi. Tento dramatický snímek z roku 2001 velmi citlivě, ale zároveň důkladně ztvárňuje bezvýchodnou situaci obyvatel východního Berlína a jejich touhu po svobodě, jejíž dosažení je, se stále rychleji rostoucí zdí, téměř nemožné. Jedinou cestou, jak uprchnout na západ a vyhnout se při překonávání zdi téměř jisté smrti, je uskutečnit útěk pod zemí.  Filmový snímek, kterému neschází akční prvky a napětí, dokreslil celkový dojem projektu „Život za zdí - Rozdělený Berlín“ a přispěl k pochopení veškerých souvislostí pojících se k této dramatické epoše německých dějin.

Velké poděkování patří zejména Mgr. Zuzaně Kohoutové, která projekt připravila a odborně zaštítila.  Děkujeme také žákům 2.G a 2.H za aktivní přístup a kreativní součinnost po celou dobu akce.

Za sekci německého jazyka

Mgr. Helena Hlavačková

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město