Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Zhlédli jsme film o odvaze čelit zlu a neustupovat

vytvořeno: 6.10.2023, před 6 měsíci v rubrice Aktuality

V pátek 29. září 2023 se několik tříd naší školy vydalo strávit výchovně-vzdělávací dopoledne v kině Hvězda. Zde pro nás bylo připraveno promítání nového českého filmu Muž, který stál v cestě s příznačným podtitulem: „Zlu se nesmí ustupovat“. Dvouhodinový film byl natočen letos podle scénáře Ivan Fíly v režii Petra Nikolaeva v česko-ukrajinsko-litevské spolupráci.

Hlavní postavou filmu zasazeného do doby invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl význačný komunistický politik a lékař, tehdy úřadující předseda Národní fronty, MUDr. František Kriegel. Dnes je doktor Kriegel znám především tím, že navzdory své celoživotní víře v ideu komunismu, odmítl jako jediný člen československé delegace podepsat tzv. moskevský protokol, jenž de facto znamenal souhlas s okupací naší země. Přestože mu hrozila fyzická likvidace, k níž nakonec, snad díky ráznému postoji čs. prezidenta Ludvíka Svobody, na rozdíl od té politické a profesní nedošlo, zůstal pevný ve svém přesvědčení neustupovat zlu. Jeho osobnost se pokusil ztvárnit přední český herec Tomáš Töpfer a musím poznamenat, že pokus to byl velmi zdařilý.

Značný prostor je věnován také další, neméně důležité postavě českých dějin, a to budoucímu tajemníku ÚV KSČ a nakonec i čs. prezidentu Gustávu Husákovi (Adrian Jastraban). Jeho hodnocení v souvislosti s nastalou normalizací nemusí být natolik jednoznačné a zůstává předmětem historických debat (či, chcete-li výzkumů), ve filmu však působil poměrně oportunistickým dojmem.

Samotnému představení předcházela úvodní promluva rozhlasového redaktora Mgr. Petra Slintáka, jenž nás s velkou erudicí uvedl nejen do prostředí dějinných událostí odehrávajících se kolem 21. srpna 1968, ale přiblížil i zajímavé poznatky z natáčení a přidal několik zajímavých perliček o hercích a jejich pohledu na danou dobu. Zaujala mě myšlenka, nakolik může samotný aktér ovlivnit vyznění své role, a to i navzdory scénáři.

Emotivní filmové představení, jež nebylo pouze svědectvím o lidské bezmoci tváří v tvář surovému násilí, ale i o odvaze postavit se nespravedlnosti, jak ostatně pregnantně vyjádřil jeho podtitul, na nás zapůsobilo velmi silným dojmem doznívajícím ještě dlouho po představení. To ostatně dokládají nejen kolegové, ale i žáci ve zpětné vazbě, kterou jsme nabídli formou upravených metodických materiálů.

V pracovních listech, jež zde rovněž zveřejňuji, nás krom nabytých vědomostí zajímalo, jak žáci dané události vnímají, co prvního by dělali, kdyby naši zemi začala obsazovat cizí vojska nebo jak by se zachovali, kdyby byli sami nuceni podepsat moskevský protokol.

Návštěva kina tak pro nás nebyla pouze zábavně-kulturním zážitkem, ale také významným výchovně-vzdělávacím momentem, který nám připomněl důležité události z nedávné minulosti a vyvolal diskusi o morálních dilematech, jež zůstávají aktuální i dnes.

Mgr. Adam Vaňhara

pracovní list v příloze

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město