Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání


Školní rok 2014–2015 byl prvním rokem, kdy školy s učebními obory povinně realizovaly závěrečnou zkoušku podle nového modelu tzv. Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. 

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR. Nová závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah odpovídá  rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.


Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí

1. Písemná zkouška: ředitel školy vygeneruje z databanky úkolů a přidělí každému žákovi jedno téma. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. 

2. Praktická zkouška: ředitel školy vybírá z jednotného zadání 1 téma, které žáci zpracovávají. Délka zpracování je různá; závisí na oboru vzdělávání (minimální délka zpracování je 5 hodin, maximální délka 3 dny. V jednom dnu nesmí délka praktické zkoušky přesáhnout 7 hodin).

3. Ústní zkouška: jednotné zadání obsahuje databanku otázek, ze kterých ředitel školy vybere 25 až 30 témat. Žák si vylosuje 1 téma. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena 1 otázka z obecného přehledu ze světa práce. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut (z toho času připadají 2 až 4 minuty na zodpovězení otázky z obecného přehledu ze světa práce). Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město