Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Zástupci naší školy jedou na mezinárodní konferenci

Nový potenciál rozvoja agrosektora - AGROMECHATRONIK

vytvořeno: 3.5.2022, před 1 rokem v rubrice Aktuality

Dne 4. května 2022, partner projektu AGRION uspořádá v Nitře hodnotící konferenci projektu Nový potenciál rozvoja agrosektora - AGROMECHATRONIK, na které budou prezentovány výsledky projektu široké zemědělské veřejnosti. Konference se uskuteční v rámci projektu Nový potenciál rozvoje agrosektoru - AGROMECHATRONIK.

Cílem projektu je vytvoření společné platformy pro výuku agromechatroniky v zemích, které mají přímou zkušenost s výukou a její následnou transformací v partnerských zemích.

Hlavní cíl v sobě zahrnuje dílčí cíle v podobě přizpůsobení vzdělávacího kurikula v spojených státech z důvodu mobility studentů a pedagogických pracovníků v systému OVP formou vypracování komplexního e-lerningového vzdělávacího materiálu pro předmět agromechatronika. Posílí se samotná kvalita škol, učitelů a mistrů odborné výchovy v oblasti výstupů učení potřebné pro trh práce. Studenti si zvýší mezikulturní a jazykové schopnosti, navážou spolupráci se zahraničními učiteli a studenty.

Projekt je v dané oblasti jedinečný a inovativní, nakolik zastřeší oblast vzdělávání, kde inovace postupují razantními kroky vpřed a doplní chybějící odbornou literaturu. Projekt bude rozvinutý ve dvou oblastech. Jednou z nich je zvýšení kvality, co se týče metodologie vzdělávání učitelů odborných předmětů a mistrů odborné přípravy. Druhou oblastí je propojení vyučovacího procesu se zaměstnavatelskou sférou v systému duálního vzdělávání.

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město