Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Zahájení školního roku

Aktualizované informace

vytvořeno: 25.8.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Vážení studenti a studentky,

zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční dne 1. září 2020 (úterý). Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením, proběhne zahájení školního roku pro studenty 2. až 4. ročníku v kmenových třídách v 8.00 hodin (třídy 2.AEGHS, 3. AEGHS a 4. AEGHS zahajují ve Starém Městě, třídy 2.CFKDM, 3.CFKDM a 4.M zahajují na odloučeném pracovišti v Uherském Hradišti).

Zahájení pro žáky všech 1. ročníků začíná ve Starém Městě v 9.00 hodin. 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení bezinfekčnosti. V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení (aktuální informace budou vždy na webových stránkách školy). Doporučujeme seznámit se s Upřesněním ředitele školy k Manuálu k provozu školy.

Manuál k provozu škol a školských zařízení (aktualizovaný z 25. srpna 2020)

Upřesnění ředitele školy k Manuálu k provozu škol a školských zařízení© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město