Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výuka biologie prostřednictvím mobilního telefonu

vytvořeno: 2.5.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality


Jak můžeme využít mobilní telefon při výuce biologie? Jde to vůbec? Jak to udělat atraktivně? Nad těmito otázkami se zamýšleli studenti a učitelé z 5 zemí (Portugalska, ČR, Itálie, Rumunska a Švédska), kteří spolupracují na projektu Digitální výuka v přírodovědných předmětech v rámci programu Erasmus+. Výsledky svých bádání a zkušeností předváděli studenti na workshopech, které se uskutečnily v rumunské škole z Rosiori de Vede.  Za naši školu se mezinárodní mobility zúčastnili Tereza Frantová, Šimon Mareček, Josef Juřička a učitelé Mgr. Soňa Patočková a Mgr. Martina Suchánková.

A co si studenti připravili? Studenti ze Švédska svůj workshop zaměřili na přípravu webové stránky pro výuku biologie. Studentům z ostatních zemí představili redakční systém Wordpress, pomocí kterého si lze snadno vytvořit vlastní webové stránky. Ve druhé části workshopu představili nástroj Webtools, ve kterém se mohou spojovat učitelé nebo žáci mezi sebou navzájem a komunikovat. Svou prezentaci studenti ze Švédska završili jednoduchou ukázkou práce s Arduinem, což je otevřená elektronická platforma, založená na jednoduché počítačové desce (hardware) a vývojovém prostředí, které slouží k tvorbě software. Arduino deska získává údaje od různých snímačů a senzorů (například snímač osvětlení, vzdálenosti nebo jen obyčejné tlačítko) a na základě těchto údajů ovládá nějaké výstupy (rozsvítí LED, zapne světlo nebo motor či jiný fyzický výstup). 

Na švédské studenty navázali další den studenti z Rumunska. Ti si připravili test biologických znalostí v aplikaci  Kahoot!, který vyhrál český tým. Poté nám představili vlastní aplikaci, kterou naprogramovali pro platformu Android, zaměřenou na nervový systém člověka. A svůj workshop završili hrou o biologii s hledáním pokladu. Jsme moc rádi, že naši studenti hru opět vyhráli a získali tak pohár pro nejlepší biologický tým.

Český studentský tým si připravil zajímavý workshop o lidském pulsu a detektoru lži. Po krátké prezentaci o podstatě detektoru lži a lidském tepu museli zahraniční studenti poskládat a naprogramovat Arduino a zapojit sensory tak, aby fungovaly.  

Tým z Itálie nám přestavil vlastní aplikaci pro Android vytvořenou studenty v programu AppInventor. V aplikaci se zaměřili na představení 6 témat z biologie člověka; mj. nervovou soustavu. Další aktivitou bylo představení online photo editoru iPiccy, které je vhodný pro dělání koláží. Nejatraktivnější se stalo představení aplikace Anatomy 4D a Heart rate monitoru (obě aplikace dostupné na Google play).

Portugalský tým nám představil svou prezentaci o řece, která protéká městem Loulé a o životě v řece, výbornou hru Plickers, která využívá ke získávání odpovědí skenování odpovědních archů. Učitel tak má rychlý přehled o správných odpovědích v celé třídě během malé chviličky. Svou prezentaci pak završili představením personalizace Google Maps a videohovorem s kolegou José Duartem, který nás informoval o stavu aplikací, které v rámci projektu vymýšlíme (jedná se například o aplikaci, které dokáže prostřednictvím mobilního telefonu měřit intenzitu hluku na daném místě a výslednou hodnotu zobrazit v mapě).

Mezi workshopy jsme navštívili fakultu biotechnologií univerzity v Bukurešti a také jsme se byli podívat u Dunaje na soutok řeky Olt a Dunaj, kde jsme poznávali flóru a fauny žijící v této oblasti. Celý týden byl úžasným zážitkem pro všechny zúčastněné; vznikly zde silné vztahy jak mezi studenty, tak i mezi učiteli. Právě takové projekty jsou pro studenty i učitele důležité. Studenti měli možnost ukázat své schopnosti svým vrstevníkům z jiných zemí, což je nesmírně obohatilo a nadchlo pro další práci a setkávání. A i učitelé pozorně poslouchali své kolegy a odjížděli obohaceni o nové metody a aktivity, které mohou zařadit do výuky. A to je podstatou všech „erasmových projektů“. Už teď se těšíme na další mobilitu, která bude ve Švédsku a ústředním tématem bude využití moderních technologií při výuce fyziky.

Mgr. Soňa Patočková

Autor fotografií: Mgr. Martina Suchánková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město