Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výstava výtvarných prací studentů naší školy

vytvořeno: 12.1.2016, před 4 roky v rubrice Aktuality

Již tradiční slavnostní vernisáž proběhla 13. ledna 2016 v prostorách Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě. Vernisáž zahájil MUDr. Lubomír Nečas, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví, který ocenil výtvarnou tvořivost žáků. Ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek vyzdvihl možnost podělit se s veřejností o výsledky práce hodin výtvarné výchovy prostřednictvím této expozice, která je již nedílnou součástí interiéru školy.

Příjemnou atmosféru doplnili kulturním programem studenti školy. Natálie Kutálková ze třídy 1. H potěšila přítomné hrou na zobcovou sopránovou flétnu. Zaposlouchali jsme se do Concertina Siengfrieda Stolteho. Hudební program doplnil i Martin Smělík ze třídy 3. G. Pro svou kytaru si vybral skladbu od zpěvačky a autorky Niny Simon.

Vystavované práce vznikly v hodinách výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Simony Kozumplíkové. Jsou průřezem tvorby prvních a druhých ročníků gymnázia školního roku 2014/2015. Na hodinách výtvarné výchovy se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami -  kresba, malba, grafika, linoryt a další. V námětech se inspirují dějinami umění starověku až po dnešní moderní umění. Interpretují obrazy významných malířů, ale vytvářejí i vlastní originální díla.

Široký záběr technik a témat umožnil studentům uplatnit svou fantazii, schopnosti, dovednosti a talent. Gymnázium není umělecká škola a jeho výtvarná výchova nevychovává umělce, nýbrž rozvíjí kreativitu studentů a učí porozumění výtvarnému umění. Ale o to víc z vystavovaných prací čiší radost z tvorby, která žáky uspokojuje a naplňuje.


Ing. Růžena Borková
foto Mgr. Benedikt Chybík

Více fotografií ze slavnostní vernisáže výstavy najdete v naší fotogalerii.


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město